Księgowość i usługi rachunkowe

Podczas wszelkich naszych działań zawsze kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Wiemy, że wszystkie zobowiązania są inne, a każdy Klient posiada inną historię prowadzenia swojego biura, którego specyfikę chcę podtrzymać. Dlatego jesteśmy elastyczni i gotowi by spełnić Państwa oczekiwania w kwestii prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.

– Działamy, aby wpłynąć na uproszczenie procesu prowadzenia pełnej księgowości. Klientów obsługujemy w języku polskim jak i angielskim.

– Dostarczone dokumenty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasze usługi rachunkowe obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych).

– Wszystkie dokumenty księgowe Klienta weryfikujemy pod kątem rachunkowo-podatkowym.

– Kontrolujemy bieżącą księgowość wszystkich zobowiązań i należności firmy Klienta wobec innych jednostek.

– Sporządzamy ewidencję VAT oraz grupujemy i wartościujemy dane przychodów i rozchodów.

– Administrujemy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z najwyższą starannością.

– Przygotowujemy odpowiednie deklarację dotyczące zobowiązań budżetowych, a cały proces kończymy składając dokumenty w odpowiednich placówkach.

– Oferujemy sporządzanie nowej lub aktualizację dotychczasowej polityki rachunkowości oraz planu konta dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości.


ceny

– Zapewniamy przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R).

– Pośredniczymy w przekazywaniu danych finansowych Klienta organom podatkowym. Dotyczyć one mogą bieżących spraw księgowych oraz kontroli US. Nasze biuro zapewni Państwu reprezentanta na wysokim poziomie, który dołoży wszelkich starań, by osiągnąć wspólnie założony cel.

– Dodatkowo w zakresie spraw bieżącej księgowości mogą Państwo skorzystać z naszych konsultacji telefonicznych, mailowych bądź osobiście w oddziale.