PŁACE

-Nasza firma profesjonalnie zajmuje się kalkulowaniem wynagrodzeń według obowiązujących zasad prawa.

-Tworzymy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne takie jak umowy zlecenia, umowy o dzieło.

-Regularnie przygotowujemy i dostarczamy dokumenty do pracowników z informacją o wysokościach wynagrodzenia, składkach ubezpieczeniowych, raporty RMUA, a także powiadomienie o zebranych zaliczkach na podatek dochodowy.

-Piszemy i dostarczamy do ZUS deklaracje ZUS DRA wraz z imienną relacją.

-Zajmujemy się wystawianiem zaświadczeń dot. zatrudnieni i wynagrodzeń.

-Wykonujemy i dostarczamy deklaracje PFRON.

-Prowadzimy analizę wynagrodzeń na potrzeby GUS.

-Dokonujemy rejestracji pracowników klienta w ZUS wraz z dokumentami typu: ZUS ZUA, ZUS ZIUA oraz ZUS ZWUA.


services

-Wypełniamy roczne deklaracje PIT4R i PIT8AR.

-Rozliczamy roczny podatek (PIT-40) oraz przygotowujemy roczne informacje o dochodach.

-Dodatkowo służymy pomocą w zakresie aktualnych problemów związanych z kadrami i płacami.